Akreditācija noslēgusies! BEAUTY SCHOOL akreditēta uz sešiem gadiem!

Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

Akreditācija noslēgusies! BEAUTY SCHOOL akreditēta uz sešiem gadiem!Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Akreditācijas komisija 2020.gada martā veica Skaistumkopšanas profesionālā skolas BEAUTY SCHOOL kārtējo, termiņā noteikto izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu jeb akreditāciju.
Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL ir saņēmusi akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu. Visas novērtējamās darbības jomas saņēmušas augstāko iespējamo kvalitātes vērtējumu – ļoti labi un labi.
Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņēmis lēmumu, ar kuru Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL ir akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem, t.i., līdz 2026.gadam.

2020. gada martā tika akreditētas šādas profesionālās izglītības programmas:

Akreditācija ir nozīmīgs notikums katras skolas kolektīva dzīvē. BEAUTY SCHOOL pedagogu un darbinieku kolektīvs jūtas gandarīts par īsā laikā paveikto darbu skolas sekmīgas darbības nodrošināšanā, par ko akreditācijā saņemts tik augsts novērtējums. Tas  ir profesionāls apliecinājums skolas spējai kvalitatīvi īstenot izglītības ieguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Paldies studentiem, padagogiem, darbiniekiem par ikdienas darbu un ieguldījumu attīstībā! Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Pateicībā, direktore Inga Lokmane
2020.gada 22.aprīlī