Viesnīcas administrators

Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

bs 1VIESU UZŅEMŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTS (viesnīcas administrators)

Mācību sākums septembrī.

Nodarbības 2 reizes nedēļā.

Profesija viesnīcas administrators ir piemērota aktīviem, uzmanīgiem, atbildīgiem, emocionāli un stresa noturīgiem cilvēkiem, kuri ir gatavi palīdzēt viesiem.

Viesnīcas administratora galvenās darba jomas:

 • Plānot, organizēt un koordinēt viesu uzņemšanu. Organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes.
 • Uzturēt viesmīlīgu atmosfēru, uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus un veikt norēķinus, risināt viesu problēmas.
 • Piedāvāt pakalpojumus, sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām

Viesnīcas administrators var strādāt ar tūrismu saistītās iestādēs: viesnīcās, viesu mājās, moteļos, kūrortos un atpūtas centros. 

2020./2021 mācību gadā viesu uzņemšanas dienesta speciālista  kvalifikācijas apgūšanai tiek piedāvāta akreditēta tālākizglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” klātienē (mācību ilgums ir 10 mēneši). Licences Nr.P-1066.

 

Programmā:

 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma procesi.
 • Viesmīlības pamatprincipi.
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai.
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu pārdošana.
 • Viesu izmitināšana.
 • Lietišķā sarakste un informācijas aprite.
 • Konferenču un semināru apkalpošana.
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana.
 • Viesu mērķu grupu apkalpošana.
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība.
 • Informācijas tehnoloģijas.
 • Kultūra.
 • Profesionālā svešvaloda.
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes.
 • Sabiedrības un cilvēka drošība.
 • Kvalifikācijas prakse.

 

Mācību procesā viesmīlības un tūrisma pakalpojumu teorētiska apguve, veidojot izpratni par klienta vajadzībām.

Lai maksimāli pietuvinātu apmācību reālajai dzīves situācijai, praktiskās nodarbības notiek viesnīcās..

Kvalifikācijas prakse tiek organizēta labākajos Latvijas viesnīcās un viesu namos. Pateicoties ērtam apmacību grafikam studentiem ir iespējams savienot mācības ar esošo darbu, apmācību un citām aktivitātēm.

Gala pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens – teorijā un praksē.

BEAUTY SCHOOL izsniegtā viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecība tiek atzīta visā Eiropas Savienībā.

Labākajiem izglītojamiem tiek piedāvātas darba iespējas Latvijā un ārzemēs.

Apmācībām nepieciešamo materiālu izmaksas ir iekļautas programmas cenā.

 

Profesionālās tālākizglītības programma

Programmas nosaukums

Viesnīcu pakalpojumi

Programmas kods

30T 811 03 1

Piešķiramā kvalifikācija

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas  apliecība

(3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Mācību ilgums

10 mēneši

Programmas prasības

Vidējā izglītība

Mācību maksa

EUR 2100,00 (EUR 210,00 mēnesī)

Uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

 • iesniegums izglītības iestādes direktoram, kurā norādīta izvēlētā izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (aizpilda uz vietas);
 • vidējo vispārējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • 1 fotogrāfija 3×4 cm;
 • personu apliecinošs dokuments;
 • medicīniskā izziņa 27/u;
 • dokumentu noformēšanas maksa EUR 30,00.

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un sekmju izraksts) jāiesniedz pielīdzināšanai Akadēmiskās informācijas centrā (AIC). Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

 

VIESU UZŅEMŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTS (viesnīcas administrators)