Pašvērtējums

Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

Logo 

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola
“BEAUTY SCHOOL”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beauty School”, Reģ.Nr. 42103066988,

juridiskā adrese: Eduarda Tisē iela 69-12, Liepāja, LV- 3407

faktiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV – 1010, tālr. 67288246, 26556816,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., www.beautyschool.lv

Saskaņā ar 2. pielikumu

Ministru kabineta
2017. gada 20.decembra

noteikumiem Nr. 831

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 

Rīga, 12.02.2020

 • Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

 

Skaistumkopšanas Profesionālā vidusskola “Beauty School” (turpmāk - Izglītības iestāde) ir profesionālās izglītības iestāde.

Izglītības iestāde īsteno izglītības programmas Latvijā kopš 2013. gada.

Izglītības iestādes dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Beauty School”, reģistrācijas nr. 4331802942, juridiskā adrese: Eduarda Tisē iela 69-12, Liepāja, LV - 3407, izglītības programmu īstenošanas vietas kopš 2018.gada 1.septembra izglītības programmu īstenošanas vietas – Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010 un Liepājas filiālē Klaipēdas 19/21.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas celšanas īso kursu realizācija skaistumkopšanas un viesmīlības nozarēs.

Izglītības iestādei ir logo, zīmogs un rēķins bankā. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Nolikums un citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti.

Mācību procesu Izglītības iestādē nodrošina mācībspēki, kuri ir savas jomas profesionāļi, praktizējoši speciālisti ar atbilstošu izglītību.

Izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze ir veidota atbilstoši profesiju standartiem un mācību programmu prasībām. Profesionālo priekšmetu skolotāji strādā nozarē, aktualizējot mācības ar novitātēm un reālo situāciju profesionālajā vidē.

Izglītības iestāde ir partneris tādām organizācijām un veido kopīgus projektus ar:

 • Baltijas SPA asociāciju,
 • Latvijas SPA asociāciju savienību (L.S.A.S.)
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūru,
 • iTEC,
 • Valsts Izglītības Attīstības aģentūra,
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija
 • LAPPOS
 • LKKA.
 • Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes mērķis: konkurētspējīga izglītības iestāde ar augstiem mācīšanas  un mācīšanās standartiem.

Izglītības iestādes vīzija: atbildīga mācīšanas pieeja kvalitatīvai profesijas ieguvei.

Izglītības iestādes misija  ir piedalīties profesijas standartu paaugstināšanā, kvalitātes rādītāju definēšanā, sagatavojot profesiju standartu prasībām atbilstošus skaistumkopšanas un viesmīlības nozares speciālistus.

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi:

 • sniegt izglītojamajiem kvalitatīvu pilnveides un profesionālo izglītību skaistumkopšanas un viesmīlības jomās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamajiem, kas sekmētu jauno speciālistu konkurētspēju darba tirgū;
 • veidot topošajos speciālistos atbildīgu attieksmi pret izvēlētas profesijas standartiem;
 • nodrošināt iespēju vienlaicīgi ar nacionālo izglītības programmu apgūt ITEC* apmācības programmu, kas nodrošina izglītības atbilstību starptautiskiem standartiem, un saņemt Starptautisko ITEC Diplomu;
 • nodrošināt skolas absolventu - kosmētiķu reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu valsts reģistrā, piedalīšanos sertifikācijas eksāmenā, lai iegūtu kosmētiķa valsts sertifikātu;
 • regulāri aktualizēt Izglītības iestādes programmu piedāvājumu;
 • piesaistīt jaunus, radošus un zinošus mācībspēkus;
 • racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
 • bagātināt mācību procesu ar radniecīgu skolu starptautisko pieredzi, ar sociālo partneru - nozares vadošo uzņēmumu un profesionālo asociāciju - LKKA, Aromterapijas Asociācijas, Fizikālās Medicīnas Asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības Ārstu - Kosmetologu Asociācijas, Baltijas SPA Asociācijas, LDDK, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izglītības darba pieredzi;
 • veicināt ciešu sadarbību ar darba devējiem, lai nodrošinātu vērojumprakšu un mācību prakšu iespēju izglītojamiem.

2018/2019. mācību gada prioritātes un rezultāti:

 

Iepriekšējā Izglītības iestādes akreditācija piešķirta 2014.gada 13.jūnijā.

1.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programmas – Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācijas “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” licencēšana un akreditēšana. Programma tika licencēta 2019.gadā. Akreditācijai pieteikta 2019.gada 14.novembrī.

2.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programmas ,,Spa administrators” akreditācija.

Rezultāti: profesionālās tālākizglītības programma ,,Spa administrators” tika licencēta 2017.gada 27.jūlijā. Akreditācijai programma tiks pieteikta ar Spa administratoru mācību uzsākšanu.

3.Prioritāte:

Uzlabot mācību procesa un profesionālās atzīšanas starptautisko kvalitāti piedaloties starptautiskajā kvalifikācijas eksāmenā ITEC*.

Rezultāti:

2018./2019.m.g jau trešo reizi tika organizēti ITEC Beauty therapy 2 level un 3 level eksāmeni. Tos nokārtoja attiecīgi 18 jaunie speciālisti.

*ITEC - Tā ir starptautiska eksaminācijas komiteja, kas dod iespēju skaistumkopšanas industrijas speciālistiem no visas pasaules apstiprināt savas izglītības augsto līmeni. Komiteja tika dibināta Lielbritānijā 1947. gadā, 1973. gadā tā sāka darboties starptautiskā līmenī un ieguva mūsdienu nosaukumu – ITEC. Organizācija ir saņēmusi Lielbritānijas Kvalifikācijas un eksaminācijas komisijas akreditāciju (OFQUAL) un tās darbību atbalsta Lielbritānijas Inovāciju, universitāšu un kompetenču departaments (DIUS).

Visas specialitātes ir reģistrētas Apvienotās Karalistes Nacionālajā kvalifikāciju struktūrā (NVQ).Lielbritānijas Kvalifikāciju un izglītības programmu pārvaldē (QCA) ITEC ir akreditēta kā vadošā organizācija savā nozarē. ITEC diplomu izsniedz mācību un kvalifikācijas komisijas Lielbritānijas Izglītības departamenta vārdā.

4.Prioritāte: Veicināt pedagogu aktīvu līdzdalību profesionālo asociāciju darbā un izglītojamo līdzdalību projektos un konkursos.

Rezultāti: Izglītības iestādes pedagogi un audzēkņi ņēma dalību  aktivitātēs sadarbībā ar Baltijas SPA Asociāciju:

 • piedalījās izstādēs “Baltic Beauty 2017”, “Baltic Beauty 2018, 2019” un “Skola 2018, 2019”;
 • organizēja seminārus un kursus ārpus programmas, apstiprinot programmas LKKA un LĀPPOS;
 • veidoja sadarbību ar jauniem potenciāliem darba devējiem: Kempinsky SPA, Wellton SPA&Hotel, Semarah Hotel u.c.,;
 • Spa speciālisti piedalījās Baltijas SPA asociācijas rīkotajā ,,Baltijas Atvērto Masāžas čempionātā” 2019.gadā, rezultātā iegūstot godpilno 2.vietu un daudzas balvas nominācijās;

5.Prioritāte: Turpināt darbu pie Facebook profila aktualizēšanas un izglītības iestādes tēla popularizēšanas Instagram, mājas lapas attīstības un papildinājumiem.

Rezultāti: Facebook profilā regulāri tiek izvietotas aktualitātes, papildinātas galerijas, atbildēts uz iesūtītajiem jautājumiem, tiek atainota skolas darbība, aktīvi tiek izmantota mācību saraksta un programmu aprakstu sadaļas, izvietotas intervijas, atspoguļots darbs ar dažādiem ESF projektiem.

Regulāri tiek papildināta un atjaunota informācija sadaļā ,,pasākumi”.

Facebook profilam ir vairāk kā 2300 sekotāju.

Kopš 2018.gada izglītības iestādei ir Instagram profils, kuram ir jau vairāk kā 500 sekotāju.

www.beautyschool.lv vietne ir papildināta ar jaunām sadaļām “Privātuma atruna” un “ESF projekti”. Vietnei ir vidēji 250 skatījumi dienā.

6.Prioritāte: papildināt materiāltehnisko bāzi. Ieviest plašāku aparatūras sortimentu apmācībām.

Rezultāti: papildināta profesionālā dekoratīvā kosmētika MAQpro (Francija), iepirktas otiņas darbam vizāžistiem. Iegādāti jauni mezoterapijas preparāti un profesionālo skābju pīlingu  līnija ,,MESO.institute” (Spain) kosmētiķu apmācībai.

Nodibināta sadarbība ar Latvijā ražotās kosmētikas ,,GMT” un “Marence” pārstāvjiem par kosmētikas iegādi un izmantošanu mācībām “Spa speciālists” ,,Sejas kopšanas estētika” un “Kosmētiķis”.

Teorijas nodarbību telpai papildus iegādāti lielie galdi.

Skolas telpās iegādātas un izvietotas papildus mēbeles kosmētikas un bibliotēkas izvietošanai.

Reprezentācijas pasākumiem iepirktas  un apdrukātas krūzītes ar Izglītības iestādes logo.

Iegādāti aparāti: dermabrāzijas un vakuummasāžas aparāts, RF liftinga aparāts sejai un ķermenim, mesoporācijas aparāts sejai un ķermenim.

Izglītības iestādes vajadzībām iegādāti 2 laptopi.

7. Prioritāte: iesaistīties Eiropas Struktūrfondu un Eiropas Sociālo Fondu aktivitātēs un citos projektos.

Rezultāti: Izglītības iestāde iesaistījās ESF projektos ,,Jauniešu garantijas” un “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ar tālākizglītības mācību programmām, kā arī ar pilnveides programmu “Sejas kopšanas estētika” ESF projektā “Proti un Dari”. Tika realizēts spa speciālistu grupas apmācība no 12.06.2018 – 28.11.2018. No 2018.gada 12.decembra līdz 10.jūnijam 2019.gadā mācījās spa speciālistu grupa ESF “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projekta ietvaros.

2019./2020.mācību gadā uzsākts jauns projekts spa speciālistu apmācībai ar NVA un ESF periodā no 26.augusta 2019.gadā līdz 17.februārim 2020.gadā sadarbībā ar Beer SPA un Semarah Hotel.

2019./2020.mācību gadā no 20.augusta uzsākts jauns projekts ar ESF un VIAA Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” uzsākot jaunās, 2019.gadā licencētās programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 3.profesionālajai kvalifikācijai “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” realizāciju strādājošajiem.

2019./2020.mācību gadā turpinās sadarbība projekta rezlizācijai ar ESF un darba devēju MOGOTEL par 2019.gadā licencētās programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 3.profesionālajai kvalifikācijai “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” bezdarbniekiem “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projekta ietvaros.

8. Prioritāte – par mācību programmu cenu aktualizēšanu atbilstoši tirgus vajadzībām un tehnoloģiju sasniegumiem nozarē.

Rezultāti: ir izvērtētas mācību programmu izmaksas un vidēji par 10% paceltas izglītības programmu cenas, tajā pat laikā saglabājot zemāko cenu tirgū.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

 

Izglītības iestādes iepriekšējais akreditācijas posms - no 2014.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 12.jūnijam.

 

Iepriekšējā akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai Kosmetoloģija notika 2014.gada jūnijā. Akreditācija tika piešķirta no 2014.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Iepriekšējā akreditācija profesionālās vidējās izglītības programmai Skaistumkopšanas pakalpojumi notika 2014.gada jūnijā. Akreditācija tika piešķirta no 2014.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Iepriekšējā akreditācija profesionālās tālākizglītības programmai Skaistumkopšanas pakalpojumi notika 2017.gada janvārī. Akreditācija tika piešķirta no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Iepriekšējā akreditācija profesionālās tālākizglītības programmai Kosmetoloģija notika 2017.gada janvārī. Akreditācija tika piešķirta no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Iepriekšējā akreditācija profesionālās pilnveides izglītības programmai Sejas kopšanas estētika notika 2017.gada janvārī. Akreditācija tika piešķirta no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Ieteikums. Izvērtēt iespējas izglītības iestādes vajadzībām īrēt plašākas telpas, kurās būtu iespējams īstenot izglītības iestādes piedāvātās un jaunas programmas.

Rezultāti: iestādes nomātās telpu platība Čaka ielā 109 bija 220,49 m2.  Izglītības iestāde izvērtējot visas iespējas par jaunajām telpām, 2017.gadā pārvietojās uz telpām Elizabetes ielā 19, Rīgā, ar platību 249,7 m2. 2018/2019. mācību gada sākumā pārvietojās uz plašākām telpām Pulkveža Brieža ielā 15, 5jā stāvā, ar kopējo platību 291,17 m2.

Praktiskājām nodarbībām ir 2 lielas klases, kur katrā var strādāt 10-14 izglītojamie vienlaicīgi.

Ir 2 individuālo nodarbību kabineti, kurus var izmantot mazskaitlīgām grupām gan teorijai, gan praksei.

Teorētiskajām nodarbībām ir izdalīta atsevišķa telpu grupa 70 m2 platībā tajā pašā stāvā. Izglītības iestāde ir saņēmusi VI un VUGD atzinības par telpu un aprīkojuma piemērotību. Izglītības iestāde atrodas Pulkveža Brieža 15, Rīgā no 2018.gada 1.septembra.

Līdz ar jaunām telpām kļuva iespējams realizēt jaunu programmu izstrādi sekojošām kvalifikācijām: spa administrators, viesnīcas administrators un viesmīlis.

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

Izglītības iestādē īstenotās profesionālās izglītības programmas:

Npk

Izglītības programmas nosaukums

Programmas kods

Piešķiramā kvalifikācija

Licences nr un datums

Akreditācijas lapas Nr

Akreditācijas termiņš

1

Sejas kopšanas estētika

30P815001

nav

P-10796

12.01.2015

AI 10178

30.01.2017 – 12.06.2020

2

Skaistumkopšanas pakalpojumi

30T815001

Spa speciālists

P-10794

12.01.2015

AP 4731

30.01.2017 – 12.06.2020

3

Kosmetoloģija

30T722091

Kosmētiķis

P-10791

12.01.2015

AP4730

30.01.2017 – 12.06.2020

4

Kosmetoloģija

35b722091

Kosmētiķis

P-10790 12.01.2015

AP 3351

13.06.2014 – 12.06.2020

5

Skaistumkopšanas pakalpojumi

35b815001

Spa speciālists

P-10792

12.01.2015

AP 3352

13.06.2014 – 12.06.2020

Katrai izglītības programmai tiek izveidots un apstiprināts programmas īstenošanas plāns visam apmācības periodam. Programmas īstenošanas plānā un nodarbību sarakstā pēc nepieciešamības veiktās izmaiņas sarakstā ir redzamas izglītojamiem un skolotājiem skolas „Mykoob.lv” vietnē.

Uzņemto izglītojamo skaits izglītības programmā:

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis”

35b 722 09 1

33

43

23

27

40

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis“

30T 722 09 1

10

15

16

15

29

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

35b 815 00 1

9

0

0

0

0

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

30T 815 00 1

4

16

11

14

18

Dekoratīvā kosmētika,

kvalifikācija “Vizāžists”

20T 815 01 1

7

0

0

5

0

Sejas kopšanas estētika

30P 815 00 1

28

45

32

45

28

 

Kopā:

515

93

119

82

106

115

Pabeiguši mācības periodā no 2014.gada līdz 2019.gadam:

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

2014.g. – 2019.g.

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis”

35b 722 09 1      

134

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis“

30T 722 09 1       

62

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

35b 815 00 1

9

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

30T 815 00 1

37

Dekoratīvā kosmētika,

kvalifikācija “Vizāžists”

20T 815 01 1

7

Sejas kopšanas estētika

30P 815 00 1

153

Kopā:

 

402

Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar izglītības programmas apstiprināto mācību plānu, uz kura pamata tiek izstrādāts programmas īstenošanas plāns un nodarbību saraksts. Nodarbību saraksts ir pieejams elektroniskajā vidē vietnē „Mykoob.lv” skolotājiem un izglītojamiem. Programmu īstenošanas plānos un sarakstos tiek veiktas izmaiņas pēc nepieciešamības. Par izmaiņām nodarbību sarakstā skolotāji tiek informēti laicīgi. Izglītojamiem izmaiņām ir jāseko vietnē „Mykoob.lv”, ka tas noteikts Iekšējās kārtības noteikumos.

2018.gadā profesionālajā tālāizglītības programmā „Skaistumkopšanas pakalpojumi” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

2018.gadā profesionālajā tālāizglītības programmā „Kosmetoloģija” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

2018.gadā profesionālajā vidējās izglītības programmā „Kosmetoloģija” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Pirms katras jaunas grupas mācību uzsākšanas, skolotāji aktualizē mācību materiālus, literatūras un e-avotu sarakstus, saskaņo mācību tēmu secību ar kolēģiem, vienojas par vērojumiem kolēģu vadītajās nodarbībās.

Izglītības iestādes vadība sistemātiski pārrauga izglītības programmu saturu, sniedz nepieciešamo atbalstu skolotājiem mācību programmas satura pilnveidošanā, informē par izmaiņām, pieejamiem resursiem un nozares aktualitātēm.

            Izglītības iestāde regulāri seko likumdošanas izmaiņām, kuras attiecas uz izglītības un profesiju jomām, informē skolotājus un izglītojamos par tām.

Vērtējums – labi

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Skolotāju darbs izglītības iestādē tiek vērtēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.502 “Pedagogu profesionālās ndarbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” un saskaņā ar metodiskās komisijas izstrādātiem skolotāju kvalitātes kritērijiem:

mācību procesa plānošana un realizācija, izglītojamo vērtēšanas kritēriju izstrāde un novērtēšana, skolotāju pilnveide, metodiskais darbs, izglītojamo aptauju rezultāti, izglītojamo sniegums kvalifikācijas eksāmenos.

            Mācību plāni un skolas žurnāls tiek realizēts e-vidē vietnē Mykoob.lv. Vietnē notiek skolas darbs, kavējumu atzīmēšana, atzīmju izlikšana. Vietne reguāri tiek izmantota dažāda veida atskaišu par izglītības procesu veidošanai, kavējumu kopsavilkumiem, atzīmju izlikšanai un mācību parādu konstatācijai. Izglītojamie seko savām atzīmēm un mācību parādiem. Mykoob.lv vēstuļu sadaļu skola izmanto komunikācijai ar izglītojamajiem, failu sadaļa – eletroniskai mācību materiālu nodošanai mācību grupām.

Mācību gada laikā notiek vairākas metodisko komisiju un pedagoģiskās sapulces. Obligāti - 2 pirms kvalifikācijas praksēm, viena pēc izlaiduma un viena jauna mācību gada sākumā, kurās skolotāji apkopo mācīšanas rezultātus, vērtē metodisko materiālu un kritērijus, vienojas par aktīvo dalību kolēģu mācību stundās.

Vienas programmas vai mācību priekšmeta skolotāji uzņemas novadīt nodarbību pēc plāna cita skolotāja vadītā grupā. Pēc nodarbībām notiek pieredzes un novērojumu apmaiņa starp skolotājiem un tiek sniegti ieteikumi. Nodarbību vērošanu veic arī Izglītības iestādes metodiķis un vadība. Uzmanība tiek pievērsta metožu daudzveidībai un izpildes kritēriju kvalitātes vērtējumam.

Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes - lekcijas, vizualizēšana, semināri, prezentācijas, demonstrēšana, lomu spēles, diskusijas, dialogi, strukturētie rakstu darbi, ”prāta vētras”, situāciju analīzes, vērojumekskursijas. Skolotāji strādā ar modernām skaistumkopšanas ierīcēm un kosmētiskiem aparātiem, izstrādātajiem mācību metodiskajiem materiāliem, mācību grāmatām, datortehniku, kā arī regulāri informē izglītojamos par aktuālo un jaunāko nozarē. Nodarbību telpās ir pieejams bezvadu internets. Skolotājiem un izglītojamiem mācību iestādē ir iespējas pavairot vajadzīgos mācību materiālus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Skolotāji izvieto mācību materiālus un prezentācijas vietnē Mykoob, kur tās ir pieejamas izglītojamiem. Izglītības iestāde veic mācību priekšmetu apguves veicināšanas pasākumus izglītojamiem: ārpus mācību programmām - bezmaksas un maksas semināri, kuru grafiks ir izvietots uz ziņojumu dēļa un Izglītības iestādes mājas lapā. Katras apakštēmas noslēgumā notiek rakstiskie pārbaudes darbi un testi.

            Skolotāji atjauno un iztrādā jaunus uzskates un izdales materiālus, atbilstoši nozares attīstībai un andragoģijas pilveides kursos iegūtām idejām; sagatavo mācību materiālu un metodiku mapes atbilstoši programmām un mācību priekšmetiem.

Skolotāji katrai tēmai izstrādā pārbaudes darbus ar vairākiem variantiem. Pārbaudes darbi ir gan testu, gan atvērto jautājumu un teksta uzdevumu formās. Skolotāji izstrādā arī netradicionālus pārbaudes darbu veidus – krustvārdu mīklas, puzzles, radošos uzdevumus, utml.

Mācību priekšmetu praktiskās daļas apguvē izglītojamie tiek dalīti mazskaitlīgās grupās – ne vairāk par 12 cilvēkiem, lai sadarbība ar skolotāju būtu maksimāla. Sākotnēji izglītojamie veic procedūras viens otram, lai gūtu pilnīgu izpratni par procesu. Praktisko nodarbību laikā izglītojamie mācās analizēt un veikt procedūras dažādu ķermeņa tipu, dzimumu un problēmu modeļiem.

Skolotāji veido katrai praktiskai nodarbībai vērtējuma kritēriju veidlapas, kas ļauj objektīvi novērtēt izglītojamā darbības un pamatot novērtējumu.

Mācību procesa ietvaros tiek organizētas ekskursijas uz skaistumkopšanas uzņēmumiem, medicīnas muzeju, anatomikumu, kosmētiskajām ražotnēm.

Kvalifikācijas prakse skolā organizēta atbilstoši Normatīvo aktu prasībām un skolas iekšējiem noteikumiem “Kvalifikācijas prakses norises īstenošanas kārtība”. Pirms prakses izglītojamie sapulcē tiek informēti par prakses norisi, prakses dokumentiem, līgumu informāciju, metodiskajiem norādījumiem prakses atskaites noformēšanai, vērtēšanas kritērijiem, apdrošināšanu un darba drošības noteikumiem. Visi praksei nepieciešamie dokumenti ir pieejami arī Izglītības iestādes mājas lapā www.beautyschool.lv.

Kvalifikācijas praksei izglītojamie tiek apdrošināti kompānijā ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālē.

Kvalifikācijas prakses pedējā dienā notiek kvalifikācijas prakses darba aizstāvēšana. Aizstāvēšana notiek klātesot komisijai: direktoram, programmas vadītājam, mācību daļas vadītājam, visiem prakses vadītājiem no skolas puses. Izglītojamie sniedz komisijai novērtēšanai prakses atskaiti un prezentācijā izstāsta par iegūto pieredzi uzņēmumā, formulē secinājumus un ieteikumus. Visi izglītojamie ir ieguvuši pozitīvu novērtējumu par praksi un tiek raksturoti kā gatavi strādāt profesijā.

Sadarbība ar prakses vietu nodrošinātājiem un potenciālajiem darba devējiem tiek veidota mācību gada laikā. Izglītības iestādē ir izveidota datu bāze sadarbības partneriem un potenciālām darba vietām. Izglītības iestāde slēdz sadarbības līgumus ar prakšu vietām.

Mācību gada laikā katrā grupā notiek skolas un skolotāju anketēšana. Izglītojamajiem ir iespēja anonīmi novērtēt skolu, izteikt viedokli par skolotājiem un mācību darbu. Anketu rezultāti tiek apspriesti metodiskajās sapulcēs. Pēc anketu rezultātiem vērtē populārākos pedagogus, kas pēc tam tiek uzteikti skolas koppasākumos.

                Vērtējums – labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

            Izglītības iestāde iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamo pienākumiem (informācija ir ietverta arī mācību līgumā), iestādes prasībām, izglītības procesa organizāciju, programmu saturu un mērķiem, vērtēšanas sistēmu, komunikācijas kārtību, personas datu aizsardzības kārtību, noslēguma pārbaudes darbiem, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, resertifikācijas procesiem, LV sertifikācijas un starptautiskās sertifikācijas iespējām.

Izglītības iestādes izglītojamie ir pilngadīgas personas  ar vismaz vidējo izglītību. Izglītojamie izvēlas mācību iestādi apzināti, saskaņā ar saviem dzīves mērķiem. Tālākizglītības Kosmetoloģijas programmā tiek uzņemtas personas ar vismaz 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni medicīnā. Pilnveides programmām nav prasību pret reflektantu izglītības līmeni.

            Pirmajā mācību priekšmeta nodarbībā izglītojamie tiek iepazīstināti ar nodarbību plānu, teorijas un praktisko mācību norisi, pārbaudes darbiem, vērtēšanas kritērijiem un higiēnas prasībām skolā un klasēs. Katram tiek iedots mācību materiālu apkopojums. Katrs izglītojamais tiek pievienots Mykoob.lv vietnei, kur ir pieejama mācībām nepieciešamā informācija, tiek izvietoti mācību materiāli un prezentācijas.

            Mācību laikā izmanto vērtējumu kritēriju tabulas gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās.

            Praktiskajās un teorētiskajās nodarbībās maksimāli tiek radīti profesionālajai darba videi pietuvināti apstākļi. Izglītojamie zināšanas iemācās izmantot praktiski uzreiz.

             Attieksme pret mācību materiālu un profesijas apgūšanu ir atbildīga. Izglītojamie aktīvi izsaka viedokli par mācību procesu. Izglītības iestādē veidojas pēctecības tradīcija: apgūstot pilnveides programmu, izglītojamais turpmāk vēlas apgūt profesionālo programmu. Vecākie kursanti aicina pirmkursniekus un citu grupu izglītojamos uz savām nodarbībām kā modeļus – tas veicina atbildīgumu un izpratni par mācību procesiem, dod pieredzi mācību pārbaudījumiem. Izglītības iestāde ņem vērā izglītojamo ieteikumus procesa uzlabošanai.

            Izglītojamiem ir iespēja pārbaudīt savas praktiskās profesionālās un komunikācijas spējas dažādos pasākumos – izstādēs, prezetācijās, čempionātos. Informācija par pasākumiem tiek izlikta uz ziņojumu dēļa un skolotāji aktīvi informē izglītojamos mācību stundās. Vērtējot dalību šādos pasākumos, izglītojamie atzīst, ka pārvarot uztraukumu un nedrošību  iegūst pārliecību par savām zināšanām un prakstiskajām iemaņām.

            Izglītības iestāde mācību stundās pieaicina attiecīgo specialitāšu absolventus, lai veicinātu izglītojamo motivāciju, pieredzi, redzētu profesionālās nākotnes iespējas.

            Izglītības iestāde veic precīzu mācību kavējumu uzskaiti vietnē Mykoob.lv. Attaisnojošu iemeslu dēļ kavētu pārbaudes darbu un ieskaišu kārtošana ir terminēta. Pārsniedzot pieļaujamo termiņu, mācību parādi tiek kārtoti par reglamentētu samaksu.

             Vērtējums – labi.

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

Izglītojamo mācību snieguma vērtēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Izglītības iestādes nolikumu.

Katram teorētiskajam testam  skolotāji izstrādā atbilstošu vērtējumu tabulu, kura ir testa beigās.

Praktiskajām nodarbībām izstrādāts veicamo darbību un izpildes kvalitātes reitinga tabula. Tas ļauj efektīvi identificēt vājos posmus darbībā katrā veicamajā procedūrā un turpmāk novērst kļūdas.

Izglītojamo mācību sniegums tiek izlikti elektroniskajā skolas vidē Mykoob.lv, grupu sekmju izrakstos un kvalifikācijas eksāmenu protokolos.

Izglītības iestādē izstrādāta mācību snieguma vērtēšanas kārtība, ar kuru iepazīstina skolotājus un izglītojamos. Skolotāju ērtībām ir izstrādāta vērtējumu izlikšanas instrukcija, kura ir pieejama uz ziņojumu dēļa skolotāju istabā. Pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši mācību plānam.

Mācību procesā skolotāji izmanto dažādu veidu pārbaudes uzdevumus: testus, mutiskus komentārusi, atvērtos rakstiskos jautājumus, krustvārdu mīklas, puzli, prezentācijas, darba grupu lapas, tekstu analīzi, videofilmas un fragmentus, etīdes, izmēģinājumu uzstāšanās. Tiek izmantota pašvērtējuma iespēja diskusiju un kolēģu vērtējuma veidā.

Skolotāji veic gan plānotas, gan neplānotas zināšanu pārbaudes. Pēc pārbaudes darbiem kļūdas un neprecizitātes tiek pārrunātas, tiek sniegti ieteikumi rezultātu uzlabošanai. Visi vērtējumi un kļūdu labojumi tiek atzīmēti vietnē Mykoob.lv. Kvalifikācijas prakses laikā vērtējumus prakses grāmatiņās izliek prakšu vadītāji. Gala vērtējums par kvalifikācijas praksi tiek fiksēts praktikanta raksturojuma veidlapā.

Mācību gads tiek dalīts semestros un tiek ievērots semestru nobeigšanas princips. Semestra beigās izglītojamiem nedrīkst būt mācību parādu un nenovērtētu tēmu. Mēnesi pirms semestra beigām mācību daļas vadītāja sagatavo vērtējumu izrakstus katram izglītojamam. Izglītojamie parakstās par izraksta saņemšanu. Ja izrakstā tiek konstatēti mācību parādi vai neapmierinoši vērtējumi, tie līdz semestra beigām ir jānokārto.

Profesionālo programmu grupām pēdējā kvalifikācijas prakses dienā notiek kvalifikācijas prakses aistāvēšana. Izglītojamie laicīgi ir nodevuši prakšu vadītājiem noformētās prakses atskaites un sagatavojuši prezentācijas Power point programmā. Prezentācijai atvēlētas vidēji 5-7 minūtes. Komisijā ir programmu vadītājs, prakšu vadītāji skolā, darba devēju pārstāvji.

Pēc pilnveides programmu apgūšanas tiek organizēts gala eksāmens, kura teorētiskos jautājumus un prakstiskos uzdevumus eksāmenam sagatavo skolotājs. Komisijā ir skolotājs un skolas administrācija.

Pēc vidējās profesionālās un profesionālās tālākizglītības programmu apgūšanas, kvalifikācijas prakses un visu priekšmetu gala novērtējuma tiek organizēts kvalifikācijas eksāmens. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.662.

Izglītības iestāde izstrādā profesionālā kvalifikācijas eksāmena materiālus tālākizglītības programmām “Skaistumkopšanas pakalpojumi” un “Kosmetoloģija” 3.profesionālā līmeņa kvalifikācijām “Spa speciālists” un “Kosmētiķis”: kvalifikācijas eksāmena programmu, norises kārtību, teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumus un vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Valsts Izglītības Satura Centra izstrādātajiem paraugiem un saskaņoti turpat.

Kvalifikācijas eksāmens vidējā profesionālajā programmā “Kosmetoloģija” ar 3.profesionālo kvalifikāciju “Kosmētiķis” tiek organizēts centralizēti no Valsts Izglītības Satura Centra, saskaņojot eksāmena norises vietas. Visi dokumenti eksāmenam tiek saņemti ne ātrāk kā 5 dienas pirms eksāmena un atvērti pusstundu pirms eksāmena. Atvēršana notiek eksāmena komisijas un izglītojamo pārstāvja klātbūtnē.

Pirms kvalifikācijas eksāmeniem tiek organizētas konsultācijas un sagatavošanās nodarbības izglītojamajiem. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar kvalifikācijas eksāmena norisi, programmu un vērtēšanas kritērijiem.

Eksāmenu komisijā tiek pieaicināti atzīti nozaru profesionāļi un darba devēji. Pēc eksāmena tiek apspriesti eksāmenu rezultāti gan kopā ar izglītojamiem, gan tikai skolotāju grupā. Eksāmenu komisija sniedz kvalitātīvus ieteikumus mācību darba pilnveidošanai.

Izglītības iestāde organizē skolas telpās arī starptautisko  iTEC eksāmenu kosmētiķiem, spa speciālistiem un sejas kopšanas estētikas profesionālās pilnveides programmas beidzējiem. Izglītojamo zināšanas un prasmes vērtē iTEC centra eksaminētājs no Lielbritānijas. Mēneša laikā pēc eksāmena Izglītības iestāde saņem eksāmena rezultātus un starptautiski atzītus sertifikātus.

Katra mācību gada nobeiguma metodiskajās sapulcēs tiek vērtēti mācību rezultāti, skolotāju mācību un vērtēšanas darbs, iezīmētas attīstības iespējas un jauni mācību paņēmieni.

Vērtējums – labi

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi:

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Izglītojamo saniegumi izglītības iestādē tiek vērtēti 10 baļļu sistēmā un atzīmes tiek izliktas elektroniskajā žurnālā Mykoob.lv. Ja izglītojamais noteiktajā ieskaites dienā nav bijis skolā, žurnālā tiek izlikta “-” zīme. Ieejot savā profilā Mykoob.lv, izglītojamais redz novērtējuma nepieciešamību.

Vidējā profesionālā programma “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”:

npk

mācību priekšmets

2017/2018

2018/2019

2018/2019

2019/2020

   

VK17

1 kurss

VK17

2 kurss

VK18

1 kurss

VK18

2 kurss

1

Anatomijas, fizioloģijas, vispārējā patoloģija. Pirmā palīdzība.

8

7,5

8

8

2

Aparātu metodes

8

7

7,5

6

3

Kosmētiskā ķīmija un farmakoloģijas pamati

8

8

8

8

4

Kosmētiskā masāža, masāžu veidi

7,5

7

7

8

5

Ķermeņa kopšanas procedūras

 

7

 

7,5

6

Liekā apmatojuma noņemšana

8

6

7,5

 

7

Mikrobioloģija

 

8

 

8

8

Profesionālā ētika un saskarsme

8

8

8

 

9

Profesionālās darba vides organizēšana, higiēna

8,5

8

6

 

10

Profesionālā svešvaloda

 

8

 

8

11

Roku/kāju nagu apstrāde un kopšana

 

8,5

 

8

12

Sabiedrības un cilvēka drošība

   

9

 

13

Sejas kopšanas procedūras

8

7

7,5

8,5

14

Sejas kosmētiskā masāža

8,5

7

8

8

15

Stilistika un dekoratīvās kosmētikas pamati

8,5

8

6,5

 

16

Uzņēmējdarbības pamati

8

8

7

 

17

Veselīga dzīvesveida pamati

 

8

   

Profesionālā tālākizglītības programma “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”:

npk

mācību priekšmets

2017/2018

2018/2019

1

Anatomijas, fizioloģijas, vispārējā patoloģija. Pirmā palīdzība.

8,5

9

2

Darba ētika un saskarsme ar klientiem

9

7

3

Kosmētiskie pakalpojumi

9

8

4

Liekā apmatojuma noņemšana

9

8

5

Masāža, masāžas veidi

8

7

6

Meikapa pamati

7

7

7

Profesionālā svešvaloda

8

7

8

Sabiedrības un cilvēka drošība

8

8

9

Roku/kāju nagu apstrāde un kopšana

8

9

10

Uzņēmējdarbība un profesionālās darbības juridiskie pamati

8

8

Vidējais mācību priekšmetu novērtējums Profesionālā tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Spa speciālists”:

npk

mācību priekšmets

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

Anatomijas, fizioloģijas, vispārējā patoloģija. Pirmā palīdzība.

8

7,5

7

2

Darba ētika un saskarsme ar klientiem

7,5

7,5

7,5

3

Spa masāžas

8

7

6

4

Spa pakalpojumi

7,5

7

8

5

Profesionālā svešvaloda

7

7,5

9

6

Sabiedrības un cilvēka drošība

9

8

9

7

Uzņēmējdarbība un profesionālās darbības juridiskie pamati

8

8

9

8

Veselīga dzīvesveida pamati

8,5

9

8,5

Izglītojamie aktīvi piedalās ikdienas mācību darbā, interesējas par profesionālo mācību tēmu paplašināšanu, atsaucīgi piedalās grupu darbos.

Izglītojamo atpūtas telpā regulāri tiek izvietota aktuālā informācija par pasākumiem, kuros izglītojamie jau drīkst piedalīties kā klausītāji, lai iegūtu papildus zināšanas.

Izglītojamie apzinīgi apgūst mācību vielu arī pastāvīgajos darbos, regulāri nosūtot skolotājiem darbus vērtēšanai, veido prezentācijas, ko atrāda mācību stundās.

Izglītojamie apzinās praktisko iemaņu nostiprināšanas nozīmi un labprāt mācās papildus.

Vērtējums-labi.

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

            Izglītības iestādē izglītojamie kārto

 • centralizētos kvalifikācijas eksāmenus profesionālās vidējās izglītības programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenus tālākizglītības programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenus tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Spa speciālists”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • gala eksāmenu profesionālās pilnveides programmā “Sejas kopšanas estētika”.

Izglītības iestāde, analizējot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija „Kosmētiķis” salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vidējiem vērtējumiem valstī.

Npk.

skola

Mācību gads 2013/2014

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

1.

Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola

7,52

7,59

6,71

5,75

6,95

6,61

2.

Starptautiskā CIDESCO Rīgas kosmētikas skola

7,10

Nav datu

9,20

7,59

8,90

8,93

3.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

7,13

6,95

7,57

6,72

6,36

6,50

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā “Kosmetoloģija”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

7,36

9,00

7,40

8,15

5,92

6,20

Izglītības iestāde, analizējot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vidējās profesionālās izglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vidējiem vērtējumiem valstī.

Npk.

skola

Mācību gads 2013/2014

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

1.

Rīgas stila un modes tehnikums

-

-

8,94

-

8,21

7,43

2.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola

7,53

8,00

8,00

8,38

7,80

6,82

3.

Barkavas Profesionālā vidusskola

-

9,33

8,64

8,61

9,21

8,57

4.

Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

-

-

-

9,00

7,94

7,83

5.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

-

-

8,00

-

-

-

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads I 2017/2018

Mācību gads II 2017/2018

Mācību gads I 2018/2019

Mācību gads I I 2018/2019

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

9

7,74

9

8,25

7

9,5

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar  mācību centra „SPA SHOOL” eksāmenu vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads I 2017/2018

Mācību gads II 2017/2018

Mācību gads I 2018/2019

Mācību gads I I 2018/2019

1.

Mācību centrs „SPA SCHOOL”

7,5

7,7

8,2

8,2

Nav datu

Nav datu

2.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

9

7,74

9

8,25

7

9,5

Izglītības iestāde, analizējot eksāmenu rezultātus profesionālās pilnveides izglītības programmā “Sejas kopšanas estētika”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā Izglītības iestādes ietvaros.

Npk.

skola

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

8,4

8,43

8,8

8,55

Vērtējums – labi

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Izglītības iestāde ir pieaugušo profesionālās izglītības iestāde, kurā tiek uzņemtas personas ar vismaz vidējo vispārējo vai profesionālo izglītību, vai atbilstoši programmu prasībām. Izglītojamo vidējais vecums ir:

 • tālākizglītības programmas „Kosmetoloģija” grupā (ar jau iegūtu medicīnisko izglītību, ne zemāku kā 3.profesionālais līmenis) – 37 gadi;
 • tālākizglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” grupā – 38 gadi;
 • tālākizglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi grupā” – 45 gadi;
 • vidējās profesionālās programmas „Kosmetoloģija” grupās – 34 gadi;
 • pilnveides programmā „Sejas kopšanas estētika” grupā – 42 gadi.

Atbalsts izglītojamiem nepieciešams radušos mācību kavējumu dēļ. Mācību procesā psiholoģisko atbalstu izglītojamajiem sniedz administrācija un skolas vadība.

Izglītības iestāde palīdz izglītojamiem mācību modeļu nodrošināšanā.

Vērtējums – apmierinoši

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

            Izglītības iestādē izstrādātas drošības instrukcijas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

            Uzsākot mācības izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu, drošības instrukcijām, par ko parakstās instruktāžu veidlapās.

            Izglītojamo instruēšanu veic ar direktora rīkojumu apstiprināta persona vai darba aizsardzības speciālists no izglītības iestādi apkalpojoša uzņēmuma „Dialogs AB”. Izglītojamie ir informēti par rīcības plānu ārkārtas situācijās. Izglītības iestādē notiek mācību trauksmes. Izglītības iestādē pie administratora atrodas pirmās palīdzības aptieciņa, kura regulāri tiek atjaunota.

            Izglītības iestādei ir nepieciešamā informācija par izglītojamo veselības stāvokli. Visi izglītojamie atbilstoši MK noteikumiem Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, iestājoties izglītības iestādē iesniedz ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam – formu 27/u. Vieglu saslimšanu aizdomu gadījumos, izglītojamie skolā lieto sejas masku.

            Izglītības iestāde, atbilstoši izglītības programmu specifikai, nodrošina izglītojamos ar dezinfekcijas līdzeļiem un vienreizējās lietošanas materiāliem.

             Izglītības iestādes administrators ik dienu pārbauda pārbauda kārtību telpās un aprīkojuma tehnisko stāvokli. Bojāts aprīkojums netiek izmantots, bet likvidēts vai nodots remontā. Apmācības pirmās palīdzības sniegšanā ir iekļautas mācību programmās.

            Izglītības iestādes telpas atbilst darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvajām prasībām. Izglītības iestādes ēkas apsaimniekotājs Vestabalt rūpējas par drošību, ugunsdrošību un kārtību ēkā. Ēku kompleksam ir diennakts dežurants, pie kura var vērsties vajadzības gadījumā.

 Vērtējums – labi

                                       

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Izglītības iestādē mācās personas, kuras apzināti ir izvēlējušās konkrētās profesijas. Tomēr mācību un mācību prakses laikā izglītojamie kādam programmā esošam profesionālajam priekšmetam atvēl lielāku interesi un laiku. Tādā izpratnē savas specialitātes ietvaros, izglītojamie izvēlas šaurāku speciālizāciju, kur, iespējams, varētu turpināt turpmāko izglītošanos vai, tieši otrādi, paplašināt savu darbību un izvēlēties kādu papildus programmu savai profesijai. Izglītības iestādes profesionālie skolotāji vēro un apspriež katru izglītojamo par katra stiprajām jomām un dara zināmu savus vērojumus izglītojamiem pašiem.

Mācību ekskursijas notiek gan uz populārām spa zonām, gan saloniem, gan kosmētikas ražotnēm. Izstāžu laikā izglītojamie var izmēģināt savas profesionālās iemaņas pieredzējušo skolotāju uzraudzībā un iegūt informāciju par dažādām attīstības iespējām savā izvēlētajā profesijā.

Mācību prakses laikā izglītojamie izvēlas prakses vietas un ir arī uzņēmumi, kuri jau iepriekš lūdz rezervēt Izglītības iestādes praktikantus tieši viņu saloniem. Pēc prakses nobeiguma un izlaiduma parakses vietas daudziem absolventiem kļūst par darba vietām.

Vērtējums - labi

4.4.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības iestāde ir gatava uzņemts izglītības programmās personas ar īpašajām vajadzībām, izvērtējot katras personas individuālās iespējas un ģimenes ārsta atzinumus. Izglītības iestādes telpas ir daļēji piemērotas personām ar kustību traucējumiem.

Vērtējums - apmierinoši

4.5. Izglītības iestādes vide

 

4.5.1. Mikroklimats.

Izglītības iestādē tiek tiek nodrošināts labvēlīgs mikroklimats pateicoties darbinieku un izglītojamo savstarpējai cieņai un kopīgiem mērķiem. Izglītības iestāde toleranti attiecas pret personu atšķirībām, kultūru, etnisko piederību, profesionālajām spējām un īpašajām vajadzībām. Izglītības iestādes skolotāji, darbinieki un izglītojamie var izteikt savu viedokli, iesniegt priekšlikumus vadībai un skolotājiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanas veicināšanai. Izglītības iestādē ir izstrādāti izglītojamiem iekšējās kārtības noteikumi un darbiniekiem darba kārtības noteikumi, kuros ir ietverti ētikas un morāles kopējie noteikumi.

Darba kārtības noteikumi nosaka darbinieku darba tiesisko attiecību nodibināšnas un izbeigšanas kārtību, darba organizācijas principus. Noteikumi atbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem – Darba likumam un Darba aizsardzības likumam. Grozījumi tiek apspriesti Pedagoģiskās padomes sēdēs, tos apstiprina Izglītības iestādes direktorsn un saskaņo grozījumus ar dibinātāju.

Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret Latvijas Valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

Redzamā vietā izglītības iestādes telpās ir novietots prezidenta un ģērboņa attēls, kā arī valsts himnas vārdi un valsts karodziņš.

Darbinieki ievēro politisko neitralitāti mācību procesā un ir lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei. Darbinieki ievēro pedagoģijas un profesionālās ētikas principus un nediskreditē Izglītības iestādi ar savu nekorektu rīcību vai izteikumu.

Visi darbinieki un izglītojamie tiek aicināti iesaistīties un apmeklēt Izglītības iestādes rīkotos pasākumus – seminārus, meistarklases, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un pie sadarbības partneriem.

Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu sabiedrībā. Iestādei ir sava simbolika un logo.

Vērtējums - labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kuru iekārtojums un platība atbilst specifikai un izglītojamo skaitam. Tās ir funkcionālas, drošas, tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības un higiēnas prasībām. Redzamās vietās, pie ieejām telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, telpās ir atbilstošas evakuācijas virzienu zīmes.Tiek ievēroti drošības pasākumi. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti.

Izglītības programmas īstenošanas adrese

Atzinums no VUGD

Atzinums no Veselības inspekcijas

Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV-1010

07.11.2019

24.10.2019

Pulkveža Brieža iela 15-12, Rīga, LV-1010

07.11.2019

24.10.2019

Klaipēdas iela 19/21, k.401, Liepāja, LV-3401

25.03.2019

23.01.2019

Mācību un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas atbilstoši uzkopšanas grafikiem.

Telpās ir atbilstošs apgaismojums, ir pieejams dzeramais ūdens. Mācību procesa laikā tiek ievēroti pārtraukumi un telpas tiek vēdinātas.

Mācību procesā tiek izmantoti izglītības programmu prasībām atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums, tehnoloģiskās iekārtas, materiāli un mēbeles. Skolotāji seko tam, lai izglītojamie ievērotu ergonomiju mācību procesā.

Izglītojamajiem ir atsevišķa telpa, kurā var sagatavoties mācībām vai atpūsties. Ir pieejams silto dzērienu automāts. Izglītojamiem ir  iespēja pašiem pagatavot karstus dzērienus.

Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un veido dabai draudzīgu vidi. Gatavojot izdales materiālus izglītojamiem tiek apdrukātas lapas abas puses. Nederīgo un veco dokumentu tīrās puses tiek izmantotas vēlreiz mazāk svarīgām drukāšanas vajadzībām.

Izglītības iestādei ir līgums ar uzņēmumu „Zaļā josta” un 2 reizes gadā tiek nodoti atbilstošie atkritumi.

Vērtējums - labi

4.6. Izglītības iestādes resursi

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas.

Telpu platība un iekārtojums atbilst īstenojamo programmu vajadzībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Izglītības iestādei ir noslēgts nomas līgums ar SIA „VESTABALT” līdz 2023.gada 31.augustam.

Izglītības iestādē ir teorijas klase ar 40 sēdvietām pie galdiem un 2 televizoriem vienlaicīgai darbībai, attēlu dublēšanai. Eksāmenu laikā telpu pielāgo praktiskajai daļai mainot iekārtojumu.

Izglītības iestādē ir mācību klase praktiskajām nodarbībām ar kosmetoloģijas aprīkojumu un 6-7 kušetēm vienlaicīgam darbam un mazākas klases: ar 5-6 kušētēm un 3-4 kušetēm. Ir darba kabinets individuālām nodarbībām. Katra grupa mācās 2 dienas nedēļā. Telpu noslodze ir gandrīz 100%.

Visas profesionālās izglītības programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, atbilstoši profesiju standarta prasībām. Regulāri tiek pārbaudīti, atjaunoti un iepirkti praktiskajām nodarbībām nepieciešamie materiāli: vienreiz lietojamās biksītes, cepurītes, čībiņas un halātiņi modeļiem, dvieļi un palagi procedūru nodrošināšanai.

Skolotājiem ir pieejami tehniskie līdzekļi mācību procesa īstenošanai: datori, televizori, spliteri, bezvada interneta pieslēgums, kopēšanas ierīces, tāfeles, mulāžas, mācību plakāti.

Mācību vajadzībām tiek izmantota profesionālā sejas un ķermeņa kosmētika no ražotāja AINHOA (Spain) un ALVEOLA (Hungary), par kuru izmantošanu izglītojamajiem nav papildus jāmaksā.

Izglītības iestāde 2018.gada augustā ienāca svaigi remontētās un iekārtotās telpās Pulkveža Brieža ielā 15-11 un 15-12. Izglītības iestāde veic aprīkojuma remontu, apkopi un atjaunošanu: nopirkti jauni galdi teorijas klasei, profesionālie krēsli, dators, kosmetoloģiskā daudzfunkcionāla iekārta, kopēšanas/printēšanas iekārta, iegādātas jaunas mēbeles izglītojamo atpūtas telpai, jauns skapis kosmētikai un mācību līdzekļiem, iekārtots vēl viens darba kabinets individuālajām nodarbībām, izveidota fotosiena pasākumu fotosesijām, hallē apmeklētāju ērtībām novietots jauns dīvāns.

Mācību literatūras izvēle ir atbilstoša mācību programmām. Skolotāji aktualizē metodisko materālu mapes ar jaunāko informāciju savos mācību priekšmetos. Izglītojamie saņem mācību materiālus gan izdruku, gan elektroniskā veidā Mykoob.lv vietnē.

 

Vērtējums - labi

4.6.2. Personālresursi

Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolotāju izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK Nr.569 no 11.09.2018 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Izglītības iestādē tiek nodarbināti 22 skolotāji, 2 skolas administratori/lietveži, saimniecības vadītāja, struktūrvienības vadītāja, valdes locekle un direktore. Dažām šaurākām mācību tēmām tiek pieaicināti vieslektori.

Skolotāja izglītības līmenis

skaits

doktors

1

maģistrs

8

bakalaurs

6

1.līmeņa augstākā

1

vidējā profesionālā

6

003

 

003

Izglītības iestādes vadība regulāri apkopo un izvērtē skolotāju izglītību, profesionālo kvalifikāciju un valsts valodas prasmes. Skolotājiem pēc izvērtējuma tiek ieteikti profesionālās pilnveides kursi. Regulāri tiek sniegta informācija par iespējām piedalīties dažādos profesionālās pilnveides pasākumos, konferencēs, meistarklasēs un semināros.

Izglītības iestādes skolotāji vairākkārt katrs ir apmeklējuši dažādus profesionālās un pedagoģiskās pilnveides seminārus un kursus, par ko liecina apliecību kopijas personu lietās. Profesionālās pilnveides kursos gūtās atziņas un kursu vadītāju metodiku skolotāji izmanto mācību procesā. Skolotāji dalās iegūtajās zināšanās ar kolēģiem.

 

Vērtējums - labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Izglītības iestādes vadība veicina, atbalsta un organizē izglītības iestādes pašvērtējumu, iesaistot Izglītības iestādes dibinātāju, skolotājus, izglītojamos un darbiniekus.

Katra mācību gada beigās pedagoģiskajā sēdē tiek vērtēti eksāmenu rezultāti, izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas, pārtraukto mācību skaita iemesli un tendences. Tiek salīdzināti uzņemšanas rezultāti, vidējie grupu vērtējumi, disciplīnas un komunikācijas jautājumi, analizētas aptauju anketas, kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. Tiek analizēts mācību darbs, identificētas vājās vietas un pieņemti lēmumi darba uzlabošanai nākamajā mācību gadā. Tiek vērtēts arī skolotāju darbs pēc eksāmena rezultātiem, izglītojamo atsauksmēm un saistīto mācību priekšmetu skolotāju vērojumiem un piezīmēm.

Tiek sastādīts jaunā mācību gada plāns, darba plāns, formulēti organizatoriskie uzdevumi. Pamatojoties uz iepriekšejā mācību gada rezultātiem, plānā tiek veiktas izmaiņas pēc nepieciešamības.

Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.beautyschool.lv

Vērtējums - labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izglītības iestādē ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas ir izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām MK Nr.558 no 04.09.2018 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un MK noteikumiem „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”. Izgītības iestādes dokumenti tiek sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Ir noteikta organizācijas un vadības struktūra.

 001

Atbildība saskaņā ar struktūrshēmu tiek deleģēta, kontrolēta un pienākumu izpildē sniegta palīdzība, ja tā nepieciešama.

No 2017.gada 1.marta direktora pienākumus Izglītības iestādē pilda I.Lokmane.

Izglītības iestādes direktorei nav vietnieka. Nepieciešamības gadījumā direktori aizvieto metodiķe I.Opmane.

Nepieciešamās izmaiņas Izglītības iestādē tiek ieviestas sadarbojoties ar Dibinātāju un uzklausot skolotāju kolektīvu.

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē, vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārbauda to izpildi, nodrošina informācijas apmaiņu starp izglītības iestādes darbiniekiem. Lai informācijas apmaiņa starp skolotājiem un vadību būtu operatīva, izveidota grupa WhatsApp.

Ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi. Darba līgumus noslēdz Izglītības iestādes direktors saskaņā ar Nolikumu. Visiem skolotājiem ir izstrādāti amata apraksti, kuros noteikti pienākumi, tiesības un atbildības.

Skolotājiem tiek izskaidroti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi, vērtēšanas noteikumi, darbs ar Mykoob, metodiskā materiāla izmantošanas un uzkrāšanas metodes. Skolotāji teorijas nodarbībām izmanto skolas datorus un citu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

Regulāri tiek rīkotas izglītības iestādes vadības sapulces aktuālo un regulāro jautājumu un darba plānu apspriešanai. Izglītības iestādē ir metodiskā padome, kuru veido vadošie specialitāšu skolotāji. Regulāri notiek pedagoģiskās padomes sēdes. Sanāksmes tiek dokumentētas un lēmumu izpilde – kontrolēta.

Izglītības iestāde pieņem apmeklētājus izglītības iestādes darba laikā. Nepeiciešamības gadījumā apmeklētāji var tikties ar vadību iepriekš saskaņojot laiku.

Izglītības iestādē ir izveidots profesionālu un radošu darbinieku kolektīvs.

Vērtējums – labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Izglītības iestāde sadarbojas ar:

 • Izglītības iestādes dibinātāju SIA „Beauty School”;
 • Valsts izglītības satura centru (VISC) kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē;
 • Izglītības Kvalitātes Valsts Dienestu (IKVD) – programmu licencēšanā, konsultāciju saņemšanā, izglītības programmu akreditēšanā;
 • Tūrisma un skaistumkopšanas Nozares ekspertu padomi – jaunu mācību programmu izstrādē;
 • Latvijas Darba Devēju konfederāciju – jaunu mācību programmu izstrādē;
 • Latvijas SPA un Wellness Federāciju – dažādu nozares pasākumu organizēšanā;
 • Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociāciju – nozares pasākumiem, attīstībai, sadarbībai kvalifikācijas un sertifikācijas procesos;
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūra – izglītības projektu realizēšanā ar ESF;
 • Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra – izglītības projektu realizēšanā ar ESF;
 • Digitālo skolas mācību procesa pārvaldes sistēmu „Mykoob” – Izglītības iestādes mācību procesa relizēšanai;
 • Veselības inspekcija – absolventu reģistrēšanai ārstniecības personu reģistrā;
 • SIA „Dialogs AB” – darba vides un darba vietas novērtēšanai, drošības instruktāžu novadīšanai;
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle – izglītojamo apdrošināšanai kvalifikācijas prakses periodam un mācību ekskursiju pasākumiem;
 • Skaistumkopšanas nozares speciālistu informatīvo portālu –e-beauty.lv;
 • Skaistumkopšanas nozares izdevumu „Les Nouvelles Esthetiques”;
 • Skaistumkopšanas nozares izdevumu „Hair&Beauty profesionāļiem”;
 • SIA „Latvijas tālrunis” - portālu ”medicine.lv” – atbildēt uz lasītāju jautājumiem;
 • Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca – izglītojamo dalībai Labdarības pasākumu organizatores Natālijas Aleksandrovas rīkotajos pasākumos;
 • lv – tiesību informācijas un dokumentu paraugu vietne izglītības iestādēm – informācijai un izglītības iestādes vadības pilnveides izglītībai;
 • Profesionālo skaistumkopšanas produktu zīmoliem: „AINHOA”, „ALVEOLA”, „Stenders”, „GMT”, „MARENCE”, „ODA”, „MESO.institute”;
 • Viesnīcu tīkliem „WELLTON”, „SEMARAH HOTEL”, „MONIKA” – darbinieku apmācību projektiem un kvalifikācijas prakšu vietu organizēšanai izglītojamiem;
 • Spa un Wellness uzņēmumiem – „Taka Spa”, „Beer Spa”, SIA „ACADEMY VITALITY”, SIA „Split massage”,
 • Skaistumkopšanas saloniem – „Life harmony”, salons ”Orhideja”, „Black Iris”, „Onikss Pluss”, SIA „Lēdijas”, SIA „Galateja”, „SPA&Art”, SIA „Tiara-N”, SIA „Olira”, SIA „Nova Salon”, Salons „Lorta”, SIA „Elit-SV”, SIA „Skaistuma fabrika”, SIA „Laksme”, SIA „New Image”, SIA „Alitum”, SIA „Esthetica”, SIA „Epika”, SIA „Panacea Pro”, SIA „Nikoletta SV”, SIA „Daiļuma studija”, SIA „LAVIN”, SIA „IVAZO”, SIA „DARNIK”, SIA „Melek”, SIA „THOR”, SIA „BIOSENTA”, SIA „ODANI”.
 • Profesionālo produktu veikaliem – „Salon Line” un „BeautyFor” – atlaižu saņemšanai izglītojamiem iegādājoties profesionālos produktus, instrumentus un materiālus;
 • A/S „MADARA COSMETICS” – mācību ekskursiju organizēšanai;
 • SIA BT1 – dalībai izstāžu pasākumā „Baltic Beauty” un „Skola”.;

Vērtējums – ļoti labi

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

            Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Baltijas SPA Asociāciju, LSAS un Latvijas SPA asociāciju savienību spa speciālistu sertifikācijas procesos.

Izglītības iestāde aktīvi piedalās Nozaru Eksperu padomes (NEP) darbā – pasākumos, sapulcēs un darba grupās. Izglītības iestādes dibinātājs un skolotāji papildina ar saviem ieteikumiem uzsāktos projektos problēmjautājumu risinājumus.

Izglītības iestāde veica korekcijas, izteica viedokli un piedāvāja risinājumus kopsadarbībā ar LDDK veidotu Wellness projektu profesionālo standartu izstrādē wellness administratoru un spa speciālistu profesijām.

Izglītības iestādes skolotāji un izglītojamie piedalās Intelligent Beauty Congress pasākumos.

Izglītības iestāde 13.janvārī 2020.gadā tika uzņemta biedrības „Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācijas” asociētajos biedros.

Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Starptautisko eksaminācijas centru ITEC.

Vērtējums - labi

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Izvērtējot pašnovērtējumā iegūtos secinājumus, turpmākai attīstībai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • Veidot ciešāku sadarbību ar LDDK aktuālo profesionālo izglītības programmu izstrādē;
 • Aktualizēt mācību programmas atbilstoši nozaru attīstībai valsti un darba tirgus tendencēm;
 • Turpināt sadarbību ar darba devējiem un NVA paplašinot profesionālo programmu piedāvājumu;
 • Pilnveidot mācību vidi, metodiskos materiālus un materiāli-tehnisko bāzi;
 • Veicināt skolotāju pilnveidi;
 • Sekmēt nozares skolotāju savstarpējo sadarbību;
 • Paplašināt sadarbību ar partneriem Latvijā un ārvalstīs.

7. Izglītības iestādes darbības jomu un rezultatīvo rādītāju pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula.

 

TĒMA

VĒRTĒJUMS

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

 

4.1. mācību saturs:

4.2. Mācīšana un mācīšanās

 

Labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

Labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi:

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Labi

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Labi

4.4. Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Labi

4.4.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmierinoši

4.5. Izglītības iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats.

Labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Labi

4.6. Izglītības iestādes resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Labi

4.6.2. Personālresursi

Labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Ļoti labi

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

Labi

 

 2016 g.  2017g.  2018g.