ПРАВИЛА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ (Лат. яз.)

Профессиональная школа красоты BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

LogoSkaistumkopšanas profesionālā vidusskola “BEAUTY SCHOOL”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beauty School”, Reģ.Nr. 42103066988, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV – 1010

faktiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV – 1010, tāl., 26556816, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., www.beautyschool.lv

 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem nr.565 no 2021.gada 17.augusta

„Grozījumi Ministru kabineta

noteikumos Nr.360

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.”

Saskaņā ar direktora rīkojumu nr.02-02/72 no 02.09.2021 Atbildīgais par noteikumu realizāciju – I.Lokmane

Saskaņots – I.Ansone

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA UN IZGLĪTOŠANAS PROCESU NOTEIKUMI IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS

 

 1. Šie Noteikumi ir saistoši Skaistumkopšanas profesionālās vidusskolas BEAUTY SCHOOL (dibinātājs SIA “Beauty School”, turpmāk – Izglītības iestāde) darbiniekiem, izglītojamiem un modeļiem, kas uz laiku ienāk skolā piedalīties nodarbībās.
 2. Atbildīgais par kārtības izstrādi un ievērošanu – skolas direktore Inga Lokmane, kas savu darbību saskaņo ar skolas dibinātāju SIA “Beauty School” valdes priekšsēdētāju Ilonu
 3. SIA “Beauty School” ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
 4. SIA “Beauty School” ir tiesības veidot uzskaiti par personām, kuras ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19, norādot vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu un atzīmi, ka persona atbilst Noteikumos minētajiem kritērijiem.
 5. SIA “Beauty School” ir tiesības uzdot darbiniekiem, kuri strādā klātienē, informēt atbildīgas personas, ja darbinieka statuss mainās un viņš vairāk neatbilst Noteikumu kritērijiem.
 6. Izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
 7. Izglītības iestādes telpās uzturoties mācību procesā neiesaistītām personām, par kurām nav informācijas par sadarbspējīgu vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu, visām telpā esošām personām jāievēro divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi.
 8. Izglītības iestādes telpās tiek nodrošināta regulāra vēdināšana, uzkopšana un dezinfekcijas režīms.
 9. Pirms /2022. mācību gada sākuma profesionālo vidējo programmu izglītojamie no 23.augusta līdz 3.septembrim ierodas skolā veikt Covid-19 siekalu testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.
 10. Vidējās profesionālās izglītības izglītojamiem tiek nodrošināta iknedēļas testēšana sadarbībā ar MDF laboratoriju. Paraugu nodošanas diena ir otrdiena.
 11. Tālākizglītības un profesionālo kursu izglītojamie Covid-19 testus veic par saviem līdzekļiem.
 12. ESF un NVA projektu izglītojamie testus veic vienu reizi divās nedēļās par saviem līdzekļiem.
 13. Izglītojamie, kuri līdz 2021.gada 6.septembrim ir patstāvīgi veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā sākot ar septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai.
 14. Covid-19 testu neveic Izglītības iestādes nodarbinātie un izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 15. Uzturēšanās un mācības skolā notiek pēc apstiprinātā mācību grafika, lai nenotiktu kontaktēšanās ar citu grupu izglītojamiem.
 16. Ārpus grafika uzturēties skolā nav atļauts. Ierasties skolā drīkst 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.
 17. Vienā mācību telpā atļauts uzturēties līdz 30 (trīsdesmit) vakcinētām personām.
 18. Ja skolas darbiniekam - skolotājam tiek noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija), tiek lemts par skolotāja aizvietošanu vai mācību plāna korekciju, vai pāreju uz attālinātām mācībām.
 19. Ja izglītojamam tiek noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija), tiek lemts par zaudēto mācību apgūšanu patstāvīgi.
 20. Ja visai izglītojamo grupai tiek noteikti pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija), tad mācību grafiks tiek atbilstoši mainīts un tiek realizēta mācību programmas teorētiskā daļa attālināti.
 21. Izglītības iestādei ir tiesības lemt par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu saskaņojot ar dibinātāju. Tas attiecas arī ESF un NVA projektu izglītojamiem. Izglītības iestādei ir tiesības lemt par mācību procesa pārtraukumu uz nenoteiktu laiku līdz epidemioloģiskā stāvokļa pozitīvai stabilizācijai.
 22. Klātienes nodarbības Izglītības   iestādē   notiek   ievērojot   iepriekšējos Noteikumu punktos minētos pamatprincipus.
 23. Ar šiem Noteikumiem tiek iepazīstināti Izglītības iestādes nodarbinātie un izglītojamie, kā arī nodarbību modeļi.

Skolas direktore

………………………/I.Lokmane/